• All
  • Hofstedes kulturdimensioner
  • Metode
  • Service showet
  • Økonomi
Metode
Metode
Metode
Metode
Metode
Metode
Hofstedes kulturdimenstioner
Metode
ServiceShowet i radioen
ServiceShowet Nytår 2019
Service Design Thinking
Interessenter og regnskabet

Forslag til indhold?

Har du et forslag til hvad vores næste video eller podcast skal handle om?

Samarbejde?

Ønsker du at bruge vores materiale i undervisning, eller har du andre idéer til et samarbejde?