Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandørernes forhandlingsstyrke

I denne video fokuseres på leverandørernes forhandlingsstyrke og hvad det økonomisk betyder for virksomheden.

Vi har en leverandør på den ene side og en virksomhed på den anden side og de to parter har modsatrettede interesser. Leverandørerne vil gerne have en så høj pris for deres produkter som muligt hvor modsat så vil virksomheden gerne have at de skal betale så lave priser som muligt for at kunne tjene på produktet når det bliver solgt videre. Under leverandørernes forhandlingsstyrke finder man ud af hvem af de to parter er stærkest, hvem har de bedste kort, hvem får sin ret og hvem kan bedst sætte prisen.

Der er mange faktorer der spiller ind, når man skal se på hvilken part der er stærkest og har det meste at skulle have sagt. Nedenfor gennemgås de vigtigste faktorer.

1. Antallet af kunder

Både leverandørerne og virksomhederne har jo kunder. Jo flere forskellige kunder en leverandør har, jo større styrke vil leverandøren have, da én enkel virksomhed ikke vil betyde så meget for leverandøreren.

På den anden siden kan virksomheden spørge sig selv om, hvormange forskellige leverandører har vi som kan levere denne varer? Igen jo flere forskellige leverandører man har som virksomhed jo stærkere er ens forhandlingsstyrke.

2. Vigtigheden af produktet eller service

Hvor vigtigt er det for virksomheden at kunne få den leverance? Hvis det er meget vigtigt for virksomheden så falder virksomhedens forhandlingsstyrke, hvilket er godt for leverandøreren og omvendt hvis det ikke er så vigtigt og de nemt kan finde en anden leverandør, så stiger virksomhedens forhandlingsstyrke.

3. Størrelse af kunden

Hvis virksomheden er meget stor, giver det virksomheden en stærk forhandlingsstyrke velvidende at de er en vigtig kunde for leverandørerne og naturligvis omvendt.

Afrunding af leverandørernes forhandlingsstyrke

En stærk leverandør vil betyde at prisen på sine produkter bliver højere, vil varerforbruget stige og bruttofortjenesten falde. Har man en svag leverandør gør det lige modsat. Så vil virksomheden kunne spare penge på de leverancer de får fra leverandøreren og vil derved få en højere bruttofortjeneste.

Så hvordan påvirker det virksomhedens økonomi ang. leverandørernes forhandlingsstyrke? Rent økonomisk påvirker det virksomhedens varerforbrug og bruttofortjeneste.

Læs mere om Porters Five Forces

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.