Podcast om Motivation

Podcast om motivation, lyt til den her!

Denne podcast blev sendt på r4dio fredag d. 21 februar 2020. ServiceShowet tager fat i begrebet motivation. Hvad er motivation og hvordan opnår man motivation? Vi diskutere forskellige motivationsteorier, blandt andet Maslows behovspyramide, Herzbergs to-faktor teori der omhandler indre versus yder motivation, samt belønningsteori og Hawthorne eksperimenterne.

Til slut kommer ServiceShowet med idéer til hvordan der kan arbejdes med motivation i hverdagen.

Lyt til alle vores Podcasts her

Hør denne Podcast på disse platforme

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.