Intro til Hofstedes kulturdimensioner

Kultur er en speget affære, og hvem beskæftiger sig med kultur? – Det gør Geert Hofstede i sine kulturdimensioner …

Dani og Mimo introducerer Hofstedes seks kulturdimensioner. Dette er den første video af syv i Hofstede føljetonen

Hofstede har arbejdet med sin kulturanalyse igennem mange år, og hans arbejde er blevet overtaget af hans søn, Gert Jan Hofstede. Derfor fortsætter arbejdet med at opdatere de historiske data i modellen, på trods af at skaberen af teorien gik bort den 20. februar 2020.

Kulturforskelle imellem Danmark og Tyskland

I sit arbejde med nationalkulturer, fandt Hofstede frem til, at nationalkulturen kan defineres igennem seks variable. Der er fire oprindelige:  Kollektivisme, Magtdistance, Maskulinitet og Usikkerhedsundvigelse, samt to der blev defineret henad vejen: Tidshorisont og overbærenhed

Da Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked og vores eneste landforbundne nabo, har vi valgt at fokusere vores gennemgang på netop Danmark og Tyskland. I illustrationen ovenfor er Danmark angivet ved de blå søjler og Tyskland ved de lilla søjler. Værdien skal forstås som en værdi der kan gå fra 0 til 100. Hvis du ikke mener at hverken Dnamark eller tyskland er ekstreme nok, så fortvivl ej. Vi beskæftiger os også med mere ekstreme tilfælde i hver kategori – og du vil finde ud af at Danmark faktisk indtager yderpunkter i de fleste kategorier.

Rigtig god fornøjelse!

Se Hofstede føljetonen her:

Playlist på Youtube

 

 

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.