Forretningsudvikling

Forretningsudvikling

Michael fra ServiceShowet gennemgår kort hvilke budgetter han anbefaler at anvende når man har et projekt om forretningsudvikling. Michael starter ud med at bringe en oversigt over tidslinje angående budgettering.

Etableringsbudgettet – Første periode

Tidslinje over budgettering

Billede fra videoen “Forretningsudvikling”.

Stregen på billedet angiver en tidslinje, hvorimod prikkerne på billedet angiver dér hvor der er lavet regnskab. Den første periode er dér hvor virksomheden arbejder med sit etableringsbudget. Etableringsbudgettet er et budget hvor man opdeler det i alle elementer hvad det koster at starte virksomheden. Man påbegynder driften, det kan være indkøb til kontorartikler, inventar osv.

 Næste periode – Driftsbudgettet og likviditetsbudgettet

Den næste periode man kigger på er alle de perioder der ligger efter etableringsperioden. Perioderne herefter ligner allesammen hinanden, de er allesammen samme typer regnskaber. Her kigger vi på det der hedder budget, 1. og 2. og 3. regnskabsår. Det der ligger her er driftsbudgettet. Altså man har et driftsbudget for år 1, et driftsbudget for år 2 og et driftsbudget for år 3. Driftsbudgettet er det budget der fortæller om, hvordan klarer virksomheden sig. Kører virksomheden med overskud eller underskud? Når man kigger på driftsbudgettet kan man opdele det i internt og eksternt driftsbudget. Eksternt er det som man skal uploade til Erhvervs- og selskabstyrelsen. Det er relativt simpelt og det laver man typisk over et år. Men den interne del af driftsbudgettet bruger man til at regulerer og styre sin forretning på og vil typisk opdele i perioder, evt. måneder.

Driftbudgettet går ud på om man har overskud eller underskud, likviditetsbudgettet fokusere på hvormange penge der går ind i virksomheden og hvormange penge går ud af virksomheden. Her finder man kort og godt ud af om man har penge nok til at holde sin drift kørende. Likviditetsbudgettet må aldrig gå i negativ, for ellers kan man ikke betale sine regninger.

De her tre budgetter forventes at have med i forretningsudviklingsprojektet som studerende på Serviceøkonomuddannelsen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.